-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

وظیفه قول اردوی اتل، نماز جماعت دسته جمعی نیست


خطر یک کشتار جمعی دیگر، اردوی ملی را در ماه رمضان تهدید می کند.
امروز تصویری دیدم که پنج شش صف نماز گزاران شامل افسران و سربازان اردوی ملی را در قول اردوی اتل نشان می داد. یادم آمد که نمایش نماز جماعت در قول اردوی شاهین در بلخ نیز ترتیب داده شده بود که مسلمانان امارت اسلامی به سر وقت شان رسیدند و دست کم دو صد تن هم دین خود را گلوله باران کردند. هیچ کسی از آن واقعه از هیچ کسی بازجویی نکرد؛ فراموش شد.
هر کسی که نمایش جماعت نفرات اردو را به نام نماز تراویح سازماندهی می کند، بدون هیچ تردیدی، گماشته پاکستان واستخبارات دشمن است و با تروریزم رابطه تنگاتنگ دارد. وظیفه یک اردوی در حال جنگ، ایستادن در صف نماز جماعت نیست، مبارزه و سرکوب بی امان تروریزم است. نظامیان همه مسافر اند و شرط نیست که حتماً به تراویح ایستاده شوند. درجه و فضیلت دفاع از شرف و عزت انسان افغانستان، صد برابر تراویح است. هر که اندرین باره استدلالی می کند، پوچ و مضحک، خشکه مقدسی و خنده آور است.