-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۶, یکشنبه

مانوری که مسلم شیرزاد در جاده های کابل شروع کرد، یک مقدمۀ کوتاه است. متن بحران انتخاباتی هنوز رو نشده است. شیرزاد های زیادی در مقابل هم صف می گیرند.