-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

ایران، تبدیل به پاکستان دوم برای افغانستان می شود

جنگ در فراه، مانند ماشین جنگ کندز هیچ گاه متوقف نخواهد شد. این یک گزینه است. اثبات یک موقعیت جدید برای جنگ نیابتی است. سه ولایت هم مرز با ایران به شمول موقعیت دو سره هلمند تا زمان یکسره شدن زور آزمایی امریکا و غرب با رژیم ایران، به حیث ساحه جنگی همراه با سلسله ای از پس رفت و پیشرفت ها باقی خواهد ماند. 
انکشاف جدید ظاهراً از فراه شروع شده، اما معلوم است که نگاه اصلی به هرات است. انتقال جنگ از شمال به سوی ایران، از فاریاب گذشته به هرات می رسد. ایران، به نوبه خویش، نقش پاکستان دوم را برضد افغانستان احراز می کند.