-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

اینه قاضی!!/ آب سیاست سر بالا می رود

دلیلش این است که ۱۹ تروریست مهاجم بر برج های نیوریوک، همه عربی و ۱۵ تن ایشان از عربستان بودند!!

قاضی دادگاه فدرال منطقۀ جنوب نیویورک با صدور یک حکم غیابی رژیم ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران را به پرداخت بیش از شش میلیارد دلار جریمه به قربانیان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر محکوم کرده است. در این عملیات تروریستی حدود سه هزار نفر کشته شدند.

به گزارش رادیو فرانسه، بر اساس رأی دادگاه فدرال نیویورک، جمهوری اسلامی ایران باید ۱۲ میلیون و ۵٠٠ هزار دلار به هر یک از همسران قربانیان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر، ٨ میلیون و ۵٠٠ هزار دلار به هر یک از والدین و فرزندان آنان و ۴ میلیون و ۲۵٠ هزار دلار به هر یک از خواهران و برادران، خانواده ها و وراث قربانیان بپردازد.