-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

نمایش فاش شدۀ غنی و عبدالله

کشتی گیری لفظی غنی و عبدالله بر سر توزیع شناسنامه، به طور کل، بازی با مغز کسانی است که دیگر به سلامت انتخابات، باور و اعتماد خود را از دست داده اند. اما لازم است که میدان تبلیغات برای انتخابات باید از هر طریق ممکن با حضور مردم دو باره پر شود. وظیفه جمع آوردن مردم بازهم به دکترغنی و عبدالله سپرده شد.
نیمی از مردم رمیده و آزرده خاطر باید دو باره به دور غنی جمع شوند، نیمی دیگر به دور عبدالله. این کار هم غیر از دامن زدن به حساسیت های قومی و هویتی از راه دیگری ممکن و متصور نبود. هدف، استمرار دوره کاری همین حکومت دراشکال جدید است.