-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

جر خورده گی مرمت ناپذیر تاریخ به روایت گلبدین حسرت یار!

اشاره: گلبدین به سلسله نشخوار معجونات قیاسی و تکراری، اما نگفت که وی در جریان این حوادث به چه کاری مشغول بود؟
 
 

 
گلبدین در خطبه روز جمعه هفت ثور ۱۳۹۷ او راس حمله خود بر شورای نظار را این چنین قرار داد:
 
 هشت ثور تسلسل هفت ثور است. یگانه تفاوت این دو فاجعه این است که در هفت ثور کمونیستان تنها با شوروی متحد بودند اما در هشت ثور یک تعداد با ریش و پکول نیز همرایشان بودند. آن زمان فقط مسکو در کنار کمونیستان بود مگر در هشت ثور KGB و CIA هردو برای از بین بردن افتخارات جهاد، مجاهدین!! را حمایت می کردند و هدف آن از بین بردن حز ب اسلامی و اخوانیان اصیل بود. هشت ثور تاریخ دو فاجعه یعنی هفت ثور جمع هشت ثور است.

 اکنون کسانی پیدا شده که هرکس را شهید می گویند. مجاهدین هشت ثور درحالی داخل کابل شدند که ارگ زیر کنترول جنرال دوستم قرار داشت و کمربند امنیتی کابل در دست اینها بود. گارنیزون کابل هم در دست اینها بود و جنرال عظیمی قوماندان آن بود. جنرال آصف دلاور لوی درستیز بود او این دو نفر مهره های اصلی حکومت داکتر نجیب الله به شمار میرفتند. در هشت ثور همه چیز همانند قبل بود فقط داکتر نجیب الله دیگر رییس جمهور افغانستان نبود. پکول داران و ریش داران در چنین وضعیتی شرم آور در کابل یورش بردند. جناب حکمتیار می گوید که هشت ثور بر اساس توافق جمعیت و شورای نظار با کمونیستان و CIA امریکا صورت گرفت. او می گوید افتخارات جهاد را کسانیکه با کمونیستان توافق کردند از بین بردند.
 
گلبدین درباره اتحاد مسلحانه خود با جنرال دوستم و اعمال فشار مضاعف برای تخریب عمیق تر کابل سخن نگفت. از کار مشترک با رهبران آی اس آی در سازماندهی کودتا با شهنواز تنی نیز تیر خود را آورد.