-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

اغتشاش پلان شدۀ انتخاباتی غنی- عبدالله

افغانستان، کانون شورش آفرینی های نوبتی تحت نام قوم و دین است. این شورشگری هرگز نمی میرد.ایجاد اغتشاش منفی درافکار عامه به وسیله غنی- اتمر تحت نام شناسنامه برقی با برچسب «افغانیت و اسلامیت»، در یک چنین حالتی که بود و نبود حکومت با صفر ضرب خورده است؛ واضحاً فصل اول کمپاین انتخاباتی با سوء استفاده از امکانات دولتی است. دکترغنی ثابت کرده است که بویی از «اسلامیت» نمی برد و تابعیت خود به افغانستان را نیز پنجاه سال پیش از دست داده است.

خیز برداری علی الحساب دکترعبدالله به عنوان یکی از گزینه های وزارت خارجه امریکا برای مشارکت در قدرت آینده، در مخالفت ظاهری با تیم ارگ ( درهمین زمینه) نیز مشمول همان اجندای ارگ است که دریک اتاق مشورتی تهیه و تدوین شده است.  شکی نیست که این جعل کاری شکست می خورد؛ اما درعوض، قرار است یک پلان دیگری پیروز شود.

غنی- عبدالله اهمیت تعیین کننده بازی با این قطعه سیاه ( ایجاد قطب بندی قومی) را در مهندسی انتخابات آینده پوره ارزیابی کرده اند. هردوی آن ها، مشروعیت و مجوز برای راه اندازی این فصل و باب خائنانه را از حضور سفرای ارشد خارجی وابسته به امریکا و اعضای ناتو دریافت داشته اند. امریکا از ظهور ناگهانی یک ائتلاف به رهبری حامد کرزی یا یکی از اعضای ارشد تیم وی ( به حمایت ایران و روسیه)  در برابر غنی- عبدالله سخت نگران است.
پس، جامعه جهانی درین کش و گیر، هیچ چیزی را از دست نمی دهد و برندۀ اصلی است. آن ها نمی خواهند نماینده گان شان از صحنه قدرت در افغانستان به زیر کشیده شوند و یا طوری تیت و پرک شوند که کنترول وضعیت مشکل شود. اگر مانند انتخابات به انحراف کشیده شدأ سال ۲۰۱۴ بحرانی حادث شود، با میانجیگری وزارت خارجه امریکا حل خواهد شد.

بنا برین، غنی و عبدالله مؤظف اند که برای گرفتن بانک های رأی، پیشاپیش هریک درصحنه جداگانه ظاهر شوند. مطابق سنجش غنی- عبداللهُ نتیجه ای که حاصل می آید بازهم موازی و چیزی شبیه پنجاه پنجاه خواهد بود. عبداللهُ خود به استمرار ریاست اجرائیه اعتراف کرد. این قطب بندی، به خاطر آن طرح شده که اکثریت مردم تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند. صف بندی قومی یگاه راهی برای بازیافت جهالت مردم به نفع غنی یا عبدالله است و ماهرانه طراحی شده تا جلو هر نیروی تازه دم یا جریان سومی را سد شود. اما شکست این پلان اظهر من الشمس است. دور دسترخوان انتخابات یا عدم انتخابات پیش رو، فرستاده های روسیه و ایران حضور خواهند داشت.