-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۵, سه‌شنبه

حامد کرزی در آستانه یک ائتلاف احتمالی قرار دارد

تحرکات حامد کرزی نشان می دهد که وی در میدان رقابت برای دسترسی به قدرت، هنوز از ظرفیت داخلی برخوردار است و در ضمن، حمایت کشورهای بزرگ منطقه را هم با خود دارد.
 هرگاه برای تشکیل حکومت بعدی ( درصورت ناکامی دربرگزاری انتخابات) کار به تشکیل جرگه مشورتی برای تعیین زعیم آینده بکشد؛ قدرت مانور کرزی نسبت به همه گروه های سیاسی بیشتر خواهد بود. قدرت وی بیشتر چالش آفرینی است؛ زیرا قرار نیست امریکا اجازه بدهد او مجدداً به قدرت برگردد. بنا برین، امریکائیان مجبور اند به گروه های دیگر به اندازه کافی امتیاز بدهند تا امکان پیوستن آنان به ائتلاف تحت رهبری کرزی ضعیف شود. تجربه حکومت داری دریک و نیم دهه نشان داده است که حکومت آینده نیز با تفاهم ایران، روسیه، چین و هند و امریکا به وجود خواهد آمد. غیراین صورت، سطح چالش را برای کشور انحصار کننده قدرت بالا می برد. بالا رفتن سطح کشمکش به معنای افزایش مخارج و بودجه است. نتیجۀ آن نیز تامین کننده منافع کشور یا کشور هایی که در پس انحصار قدرت سیاسی قرار می گیرند، نا چیز خواهد بود. القصه، همه بازهم دریک حکومت جمع می شوند.