-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

مشوره ای بی غرضانه به شگوفه دانش

شگوفه دانش مجری برنامه خبری تلویزیون طلوع، همیشه درگیر یک استرس نفس گیر است که نه خودش احساس راحتی می کند نه مخاطبان. حتی یک نوع حس ناراحتی را به بیننده ها منتقل می کند. کاراو دراصل هیچ چالشی ندارد. فقط گفتار اطو کشیده و میکانیکی خود را نرم و منعطف بسازد.
 او ترجیح میدهد به جای طرح یک سوال کوتاه و مشخص، مقدمه بگوید و سوال را به یک بخشی از یک بیانیه ای نا تمام تبدیل کند تا مصاحبه شونده آن را تکمیل کند. به نظرم، او و مریم سما نیاز دارند که ساده ترین واژه های در دسترس را برای سوال استفاده کنند. مریم سما همیشه بی حوصله و اوقات تلخ به نظر می آید. ژورنالیزم از یک نظر، هنر ساده نگاری و گویش ساده و با کفایت است. دخترجان! در کاربرد واژه ها سرخود زیاد فشار نیاور.