-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

افراطیون، خانه را آتش می زنند

نذیر احمد زی، امروز دانسته و نا دانسته، آن هم در التهابی ترین شرایط شکننده، نقش واحد طاقت و گلبدین را به عهده گرفت. او گفت:
«افغانستان از افغان ها است و آرمان تان را به گور خواهيد برد و افغانيت را بالاى تان مى قبولانم، چه خوش باشيد و چه هم خفه!»
این عامیانه ترین حرفی است که از دهان یک اُمی بیرون آمد. احمد زی حرفی زد که با زور هرگز شدنی نیست. این آدم به حیث نماینده مردم سخن می گوید! نتیجه این شد که اشتباهی بی برگشت مرتکب شده که باید از همه به شمول واژه افغان پوزش بخواهد. .با این کلام خام فقط تحریکات منفی تولید می شود. عواقب این خطا را به زودی شاهد خواهیم بود. سخن گفتن به این سبک و سیاق، یک حماقت است. این لحن و بیان برای همزیستی و گذاره، سخت مضر است.
استاد پرتو نادری در واکنش به جفنگ احمد زی به حق چنین نوشت:
دشمن واژه افغان همین ها هستند نه دیگران!