-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۵, سه‌شنبه

بی سرنوشتی دردناک «جلالت مآب» دکترعبدالله

دکترعبدالله در نشست شورای وزیران بیان داشت.
 در چندین روز گذشته، یک جلسه شورای امنیت ملی را ما شاهد نبودیم، یک جلسه سرقومندانی اعلی را شاهد نبودیم، در عین حال هر روز تلفات! قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما را، ما به کشتار دادیم، کی مسئول است در این جا بیایید به مردم جواب بدهیم.» 
به نظر می رسد که عبدالله، این بار عریان تر از همیشه، بین دکترغنی و بدنۀ مردمی که سابق پشتیبان وی بودند، معلق مانده است. تشکیلات «شورای نجات» و «شورای حراست» سرگرم صف آرایی و سرباز گیری اند و عطا محمد نور،  با ورود به باشگاه متحدان بین المللی، جا را برای عبدالله تنگ کرده می رود. جنبشی که به ارتباط شناسنامه برقی ایجاد شده و به شدت «سیاسی» شده می رود، حاصل عرق ریزی گروه های دیگر است و استیکر افتخار آن به یخن عبدالله نمی چسبد. عبدالله حیران مانده است به کدام جهت ملحق شودو با کدام جناح مقاطعه کند. این طور پیداست که میراث مشارالیه فقط کلمه «جلالت مآب» خواهد که آن هم با درد های نوستالژیک همراه خواهد شد.