-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

دین وقومیت بانوی اول کدام مشکل افغانستان را حل می کند؟

چرا بانوی اول، در کمپاین تعصب گرایی «سیاسی» و انگشت گذاشتن حساب شده بر حساسیت های قومی، شرکت می کند؟
همسر دکترغنی، گره از کدام مشکل کشور باز کرده و چه کسی یا چه نهادی به او حق داده است که او هم به نوبۀ خود در تنور اختلاف قومی یک مشت هیزم بریزد؟ 
رولا غنی در گفت وگویی اختصاصی گفت: 
مرا خداوند بزرگ خواست که در لبنان و در یک خانواده عیسوی به دنیا بیایم. من به دین عیسوی بزرگ شدم. بعد از آن نصیب من شد که خداوند مرا به راه رئیس صاحب ماند و ما ازدواج کردیم. ۴۳ سال است که در یک فامیل مسلمان و پشتون زندگی می‌کنم. همینجا در افغانستان دین من اسلام و قوم من پشتون است.
هیچ پشتون یا غیر پشتون به افغانیت و قومیت رولا غنی کمترین علاقه ای نشان نداده است. این بانو خود در افکارعمومی خودش را تحمیل می کند.
 نکته مهم آن است که وی باید از حساب بیت المال پول های بی حسابی را با شاخی باد می کند، حساب بدهد. اعتراف وی در تأیید حیف و میل مبالغ بزگ پول در دفترش، بسیار با اهمیت بود و یاد آور گزارش ها در خصوص انتقال 150 میلیون دالر به حساب پسرش در سال گذشته بود.

افزون برین، دیدگاه همسر دکترغنی در مورد قوم یا قشر «سادات» برای مملکت که از سوی شوهر خانم مذکور عمداً در جهنمی از عصیبت قومی فروغلتانده شده، چه اهمیت دارد؟ البته اهمیت منفی دارد. افغانیت و پشتون بودن «بی بی گل» مگر شکم کودکان گرسنه پشتون را سیر می کند؟ به میلیون ها جوان بیکار، شغل ایجاد می کند؟ به بازمانده های شهدای نیروهای امنیتی درخوست، پکتیا، کابل، کنر و شهدای همه اقوام  درسراسر افغانستان رسیده گی می شود؟
روزانه به طور اوسط، یک صد تابوت شهدای نیروهای امنیتی از جبهات جنگ به سوی کابل و 34 ولایت کشور درحرکت است. مگراین جزایر کوچک اداری نظیر دفتر همسردکترغنی که چند بیکاره را از خارج برای معاش خوری آورده لعنت الهی را به دنبال نخواهد داشت؟