-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

نه آمریکا عاشق افغانستان است و نه افغانستان عاشق آمریکا

سه نوع مردم در برابر امریکا در افغانستان می جنگند.دکتر خلیلزاد در برنامه «سیاه و سفید» گفت:
کشورها منافع دایمی دارند اما دوست دایمی ندارند. این که آمریکا بتواند شریک خوبی برای افغانستان باشد یا نه دو طرفه است که آیا می توانیم با هم همکاری کنیم یا نه. منافع مشترک داریم یا نه. بر سر استراتژی موافق هستیم یا نیستیم. بر اساس احساسات اگر فکر کنیم نه آمریکا عاشق افغانستان است و نه افغانستان عاشق آمریکا و همچنین کشورهای دیگر. مساله در این است که تشخیص مشکل بسیار مهم است. برای حل مشکل ضعف افغانستان ما نباید بی طرف شویم. من می گویم برای حل مشکل افغانستان ضروری است که افغانستان خود را قوی بسازد. تشکیلات داشته باشد، مردمش تعلیم و تربیه داشته باشد. اقتصاد داشته باشد.

وی در رابطه به تعامل امریکا با پاکستان اظهار داشت: آمریکا در سیاست خود در قسمت پاکستان اشتباهاتی کرده است و من با این موضوع موافقم. بعضی کشورها در مورد آمریکا می گویند که مانند یک کشتی کلان است و بسیار به آهستگی حرکت می کند اما وقتی که در مورد مساله ای فیصله شد آن وقت از خود تاریخی نشان می دهد که خطرناک رفتار می کند. من می گویم در حالیکه ما آمریکا را به یک طرف خوب تشویق می کنیم دیگر حرفی را به میان نیندازیم که به نفع پاکستان شود و در رابطه افغانستان و پاکستان خطر ایجاد شود. 

خلیلزاد گفت که یک گروه خاص در افغانستان در مقابل امریکا نمی رزمد. به باور خلیلزاد، در افغانستان یک عده می جنگند، چرا که در مقابل حضور خارجی ها جهاد می کنند. یک عده هم چون جاسوس کشورهای مختلف هستند می جنگند، یک عده هم از فقر و بیچارگی می جنگند و در مقابل جنگ معاش می گیرند و یک تعداد دیگر هم مسایل منطقه ای دارند و بر سرشان ظلم شده است و زمین شان گرفته شده است. پس مسوولیت آن به دست آمریکا نیست. خودمان هم در این جنگ ها دست داریم.