-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

احتمال بیرون انداختن گلبدین از پهنه «شمالی» به وسیله ایران قوی است

گلبدین حکمتیار، سرانجام در حریم نیروهای ضد طالبان ( شمالی) نفوذ داده شد.
این بزرگ ترین موفقیت برای حکومت دکترغنی در فصل انتخابات خواهد بود. جمیعت و شورای نظار اگر با وی به مقابله برخیزند یا طریق انفعال پیشه کنند، در هر دو حالت، تیم حاکم به رهبری غنی- اتمر برنده حساب می شوند. نیروهای ضد طالبان ابتکار را از دست داده و اندام واره تشکیلاتی و نفوذی آنان از چندین جا شکسته است. گروه دکترغنی در انتخابات پیش رو ( به هر افتضاحی که باشد) شماری از سردسته های جبهه مقاومت را خریداری کرده یا به شکل قرار داده موقت، به جمع خود ملحق می سازد. چنین خریداری و گرو گیری ( البته درسطح فرماندهان بی نفوذ) همین حالا هم انجام شده است.
اما اگر ایران درین تعاملات مداخله کرده و بخواهد اوضاع را معکوس بسازد، گروه دکترغنی با شکست قطعی و فرار ناپذیر مواجه خواهد شد. این قضیه بسته به تعامل پنهان بین امریکا وایران است.
برخی گزارش ها می رسانند که مفرزه های نیم خوابیده ایران، به عملیات ضد حمله آماده گی دارند.
هرگاه امریکائیان احساس کنند که پرسه زنی گلبدین دراطراف بزرگ ترین پایگاه نظامی امریکا در افغانستان
( بگرام) ممکن است جنجال به پا کند؛ او را به وسیله قوماندان های شورای نظار به خاک سیاه خواهند نشاند. گلبدین جنگ علیه مردم شمالی را به وسیله شمالی های نیابتی در پلان دارد. هرکسی که از دانستن همین حقیقت ساده و بارها تکرار شده خودش را به تجاهل بزند؛ کار خودش است. درین میان از بود یا نبود یک تشکیلات فیس بوکی به نام «شورای شمالی بزرگ» اثری دیده نشده است.