-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

سفیرایران: اسناد استخباراتی را به دولت کابل تحویل دادیم

استخبارات ایران درشمال افغانستان، مدارکی را در باره انتقال دسته جات داعش به شمال به حکومت کابل سپرد.
سفیر ایران درکابل درمحضر شماری از نخبه گان در کابل گفت، اطلاعاتی را از چگونگی انتقال گروه داعش به افغانستان با حکومت این کشور درمیان گذاشته است.

رضابهرامی، هرچند روشن نکرده است که این گروه از سوی چه کسانی به افغانستان انتقال داده می‌شوند اما او می‌گوید که گسترش فعالیت های گروه داعش در افغانستان یکی از دغدغه های مشترک افغانستان و ایران از بهر اوج گرفتن خشونت ها در افغانستان است: «یک بخشی از اطلاعات غیر آشکار و پنهان را توسط سرویس های امینیتی مبنی بر چگونگی انتقال بعضی از اعضای گروه داعش از مناطق دیگر به افغانستان در اختیار سیستیم های امنیتی افغانستان قرار دادیم.»