-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۴, دوشنبه

تجربه انتخابات به انحطاط کشانیده شده است

عملیات وسیعی به خاطر سبوتاژ انتخابات از کانال های دولت و استخبارات منطقه در جریان است. هیچ جنبه ای قابل اعتماد از کنش ها و فعالیت های انتخاباتی به چشم نمی خورد. همه جناح ها به خصوص مردم عام از انتخابات نا امید شده اند. بنا برین، هیچ زمینه ای برای برگزاری امن و معتمد انتخابات وجود ندارد. دولت آینده براساس میانجیگری امریکا بین یک محور تازه تشکیل به وجود خواهد آمد.