-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۳, پنجشنبه

ویلیامسن: به خاطر انتخابات باید با طالبان گفت وگو کنیم!

 
احتمال دو باره سرازیر شدن سرمایه های عظیم به خزانه آی اس آی
 

 
 
به گزارش روزنامه تلگراف، ویلیامسن وزیر دفاع انگلیس گفته است که برای برگزاری انتخابات امن در افغانستان، دولت بریتانیا باید گفت های صلح با طالبان را به طور مستقیم شروع کند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد انگلیس، گروه تروریستی طالبان را تا آن اندازه امتیاز می دهد که در نقش یک کشور قدرتمند حاضر درافغانستان، پیشنهاد مذاکره مستقیم با طالبان را مطرح می کند.
وزیردفاع انگلیس تایید کرد که این کار برای مردمی که بهای آن را متحمل می شوند، امری دردناک است اما وی هشدار داد که برخی کشور ها در افغانستان روی دلایل ناگواری درین کشور مداخله می کنند و ازین رو، برای ما ضروری است تا به روند گفت وگو با طالبان جان تازه ای ببخشیم.