-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

کارنامه تیره و تار غنی- عبدالله

اداره مرکزی آمار افغانستان می‌گوید بیش از ۵۴ درصد مردم افغانستان در سال ۱۳۹۵ زیر خط فقر قرار داشتند که در مقایسه با سال قبلی آن، ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان در مراسم نشر این گزارش گفت که میزان فقر بر اساس آخرین آمار ۳۸ درصد بود که در گزارش جدید به ۵۴ درصد افزایش یافته است.

به گفته او، معنی آن این است که بیشتر از نصف جمعیت افغانستان ماهیانه کمتر از دو هزار و ۶۰ افغانی(کمتر از ۳۰ دلار) درآمد دارند.