-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

انجنیر نبیل به غنی- عبدالله: از خیانت دست برداشته، کنار بروید!

او گفت: کارد به استخوان رسیده است.انجنیررحمت الله «نبیل» رئیس پیشین اداره امنیت ملی، دریک نامه ای سرگشاده، با ادبیاتی بی پرده، دکترغنی و دکتر عبدالله را متهم کرده است که اوضاع سیاسی و امنیتی کشور را از « عینک استخبارات بیگانه» نگاه می کنند؛ حال آن که خود «مهره ای بیش» نیستند.
وی از موضع گیری «خرد ستیز وغرض آلود» جفت قدرت- ارگ و سپیدار- انتقاد کرده و تاکید کرده است که آن ها فرمایشات «مشاورین مشکوک الهویت‌ و فروخته شده شان» را اجرا می کنند.

درحالی که بیشتر رهبران سیاسی و شخصیت های با نفوذ مذهبی، دربرابر غنی- عبدالله لب فروبسته اند، انجنیر نبیل جفت قدرت را متهم کرده است که «تمام پروسه های ملی را قومی و تباری » ساخته و عملن به سازمان استخبارات آی اس ای پاکستان خدمت می کنند. نبیل گفته است در شرایطی که «افغانستان به لبه پرتگاه» سوق داده شده، نیاز فوری احساس می شود که غنی- عبدالله از مقام شان کنار رفته و از خلاف کاری های ضد ملی خویش پوزش بخواهند.