-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۶, یکشنبه

خبر مأیوس کننده

خبر می رسد که دولت کابل درهمکاری با گلبدین، فهرست افراد انتصابی خود به ولسی جرگه را پیشاپیش تهیه کرده است. بدین ترتیب، تیم غنی، بحران و تصادمات انتخاباتی دوش به دوش هم راه می روند.