-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۸, سه‌شنبه

جبهه ملی نوین افغانستان: افغانستان فاقد حکومت است


مسعود ترشت وال سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان: دکترغنی می گوید افغانستان پناهگاه تروریست ها نیست؛ ما می گوئیم که به تروریست پناه گاه هست؛ پناهگاه یک زنده گی امن برای ما نیست.مسعودترشتوال، سخنگوی حزب جبهه ملی نوین افغانستان در برنامه «بازنگاه» گفت:
 به باور من، افغانستان در حال حاضر فاقد حکومت است. به تعبیر دیگر، شما در دولت چند عنصرو نفوذ دارید که فعلا در معرض اضمحلال و نابودی است. نیمی از مردم افغانستان متاسفانه مهاجر هستند و به اصطلاح در رودخانه ها و دریاهای بیگانگان در حال غرق هستند و نیمی از آنها معتاد شده اند و بخشی هم در خیابان ها و جاده های کابل بیکار می گردند و بخشی هم انتظار مرگ را هر لحظه در کابل می کشند. مرز های افغانستان در خطر است. ما حکومتی داریم که جمع زیادی از آنها آگاهانه یاناآگاهانه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، وابسته به سفارت خانه های خارجی، هستند، اعاشه و اباطه آنها از همانجا تامین می شود و اینها توانایی تصمیم گیری را در قبال قضایای افغانستان ندارند. این یک چالش است. چالش دوم این است که این تقبیح کردن ها مشکل را حل نمی کند اما گلیم تفکر طالب پرور و تروریست پرور باید جمع شود. 

سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان، در ادامه علت ناامنی های افغانستان اظهار داشت: نکته بعدی این است که جمع زیادی از کسانی که در دستگاه بخش امنیتی افغانستان وارد شده اند اینها افراد امانتی و عاریتی در حکومت موجود هستند. آنها ریشه در درون مردم ندارند. یک نفر را از آن طرف دنیا آورده اند که بیاید در بخش امنیتی افغانستان مدیریت کند. این امکان ندارد و نمی شود. باور من بر این است که کسانی که به جنگ می روند با جغرافیا آشنا نیستند و به همین علت ما تلفات بسیار زیادی داریم. راهبرد امنیت ملی در افغانستان وجود ندارد، اگر وجودداشته باشد میان دو یا سه نفر است و آنها آن را با هیچ کسی شریک نمی شوند. بازی های استخباراتی بسیار پیچیده است، افغانستان، میدان جنگ در سه استقامت شده است. 

ترشتوال می گوید: حکومت در این اواخر سه اقدام را انجام داده است. حکومت می خواهد در تمام ادارات افغانستان چهار پنج تا سخنگو داشته باشد. دلیلش این است که حکومت به ناتوانی و ضعف خود پی برده و برای این حکومت دیگر حکومت ملی و مردمی معنایی ندارد. هرجایی نفری جمع کرده اند که بتوانند توجیه اعمال نادرست حکومت را کنند. من بر این باور هستم و اعتقادمان از آدرسی که هستیم این است که هم ابتکارجنگ از دسترس حکومت خارج است و هم ابتکار صلح. 

وی، در خصوص دلیل مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان اظهارداشت: گاهی وقتها که کارکرد حکومت را می بینیم، به کسانی که در امور افغانستان مداخله می کنند حق می دهیم چرا که کشورهای منطقه می بینند که افغانستان دارای یک حکومت نابکار و فاسد و ناتوان است. بنابراین وقتی که در همسایگی و منطقه اش حکومت ناتوان باشد خطر متوجه ات است. پاکستان در این کشور داخل شده است. روسیه و سعودی و هند و چین و همسایه های دیگرمان نیز داخل شده اند. بنابراین افغانستان عملا میدان جنگ برای دیگران است. 

ترشتوال می گوید: رییس جمهور چندی قبل یک جمله را اعلام کرد، گفت که دیگر افغانستان پناهگاه امن برای تروریست ها نیست. در اینجا باید گفت که دیگر افغانستان پناهگاه امن برای تروریست ها هست اما پناهگاه امن برای ما نیست. برای مایی که شهروند افغانستان هستیم اصلا امن نیست.