-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۶, یکشنبه

چند گپ با نامزدان جوان ولسی جرگه

پیشنهاد می‌کنم گروه سنی جوان کشور چند موضوع را در پیوند به انتخابات را از نظر دور نکنند:
زمری «باهر»سه سال پیش با تعدادی از همکاران سلسلۀ نشست‌های نامزدان احتمالی جوان ولسی جرگه را برگزار کرده بودیم (چند عکس از آن نشست‌ها را این‌جا می گذارم). در آن زمان نزدیک به دو صد تن جوانانی‌که برای کاندیدا شدن اراده داشتند، اشتراک ورزیده بودند. در آن نشست‌ها بحث‌های نسبتاً سودمندی در رابطه به انتخابات و نقش جوانان – هم به حیث رای دهنده و هم به حیث کاندیدا – در انتخابات مطرح گردید. به دلیل این‌که برگزاری انتخابات به تعویق افتاد در سه سال گذشته نتوانستیم آن برنامه‌ها را تداوم دهیم. اگر این نشست‌ها ادامه یابد عاری از سود نخواهد بود.

حالا که تاجایی برگزاری انتخابات قطعی گردیده است، هر روز با یک، دو و برخی روزها چندین تن از نامزدان احتمالی جوان ولسی جرگه می‌بینم و در پیوند به مسایل مختلف به تبادل نظر می‌پردازیم. این جوانان در حال رایزنی اند. در میان این‌ها کسانی اند که شایسته‌گی کرسی ولسی جرگه را دارند و می‌توانند از مردم نمایند‌ه‌گی خوب کنند.
پیشنهاد می‌کنم گروه سنی جوان کشور چند موضوع را در پیوند به انتخابات را از نظر دور نکنند:

یک. در انتخابات آینده چند گروه کاندیداها به رقابت خواهند پرداخت. تعدادی با پشتیبانی قومی – تباری، برخی با حمایت قوی سیاسی، برخی با عقبۀ پولی – مالی و تعدادی هم با درنظرداشت توانایی و دانایی شخصی وارد مبارزات انتخاباتی می‌شوند. بیشتر جوانان شامل گروه آخری اند. کسانی که پشتیبانی قومی – تباری دارند دارای بانک رای ثابت اند که شانس پیروزی بیشتر دارند. گروه دومی که حمایت سیاسی قوی دارند یک قسمت‌شان کاندیداهای حکومتی خواهند بود و تعداد دیگرشان نامزدان گروه‌های سیاسی خارج از حکومت خواهند بود. خطرناک‌ترین گروه کسانی اند که عقبۀ پولی – مالی بی حساب دارند که می‌خواهند با کسب کرسی ولسی جرگه برای خود مصوونیت پارلمانی به دست بیاورند و برای پول و شهرک و بلند منزل غیرقانوی خود پوشش سیاسی قوی دریافت کنند. در این میان اما بیشتر نامزدان جوان فقط بر اساس توانایی و دانایی که دارند وارد این عرصۀ پر خم و پیچ سیاسی می‌شوند که بنا بر دلایل واضح باید خود را برای رقابت طاقت‌فرسا آماده سازند.

دو. تعداد زیادی از کاندیداهای ولایت کابل و سایر بزرگ‌شهرها از جملۀ وزرا، وکلا، سفرا، والیان سابق، فرزندان و اعضای خانوادۀ رهبران سیاسی، و ملیونران خواهند بود. رقابت جوانان توانا و دانا با این قماش کاندیداها بسیار مشکل است. این اشخاص بانک‌های رای ثابت دارند، در حالی‌که بیشتر جوانان وابسته به رای "پراکنده" خواهند بود. نظر به ساختار سیاسی – اجتماعی در کشور، بهترین رای، بانک ثابت رای است. وابسته‌گی به آرای پراکنده، میزان برنده شدن را بسیار کاهش می‌دهد، مگر این‌که شخص دارای کاریزما باشد یا این‌که ویژه‌گی منحصر به فرد داشته باشد.

سه. چالش‌های فراراه انتخابات اسباب نارضایتی و عدم اعتماد مردم را فراهم ساخته اند. قراین نشان می‌دهند که انتخابات آینده با سه چالش جدی مواجه خواهد شد: کاهش اشتراک رای‌دهنده‌ها، بحران ضعف مدیریت انتخابات، بحران بعد از انتخابات. نخستین چالش از اکنون برای همه واضح است. اگر به همین گونه پیش برویم شاید کمتر از سی در صد واجدان شرایط رای دهی ثبت نام نمایند و کمتر از آن در روز انتخابات پای صندوق‌های رای بروند. اگر میزان اشتراک تا این حد پایین باشد بدون شک مشروعیت انتخابات آینده، نیم بند و ضعیف خواهد بود. دلایل این چالش متعدد است اما بزرگترین دلیل آن ناامنی می‌باشد. عدم اعتماد شهروندان را می‌توان به عنوان دلیل دوم برشمرد. چالش دوم، شک و تردیدهای که در قسمت توانایی مدیریتی کمیسیون به وجود آمده است، می‌باشد. کمیسیون ابتکار عمل به خرچ نداد و طرح و برنامه‌های شان همیشه با نواقص و کاستی‌های فراوانی همراه بوده است. سومین چالش، بحران احتمالی بعد از روز انتخابات است. اگر چالش نخست و دوم از میان برداشته نشود، امکان این وجود دارد که در هر صورت، بعد از برگزاری انتخابات بحران دیگری که بزرگ‌تر از قبل و جریان انتخابات خواهد بود، به وجود بیاید.

چهار. انتخابات آینده افزون بر دو مورد بالا، میدان رقابت کشورهای متخاصم منطقه و جهان خواهد بود. در این انتخابات، شاهد رقابت شدید میان روسیه و امریکا، ایران و امریکا، ایران و عربستان سعودی و پاکستان و هند خواهیم بود. این بازی خطرناک را نباید نادیده گرفت. باید تلاش شود که انتخابات آینده از این امر عاری باشد، در غیر این صورت ما شاهد صفحۀ جدیدی از رقابت‌های ناسالم جنگ نرم نیابتی خواهیم بود.

پنج. بعد از ایجاد دولت تحت رهبری رییس جمهور کرزی تا امروز ما سال به سال افزایش در میزان اشتراک جوانان در دولت و سیاست را شاهد استیم. در پارلمان دور شانزدهم نسبت به دور پانزدهم میزان وکلای جوان بیشتر بود. اما نظر به دلایل بالا، اگر جوانان با تحرک بیشتر عمل نکنند و تمرکز بالای بانک‌های رای ثابت نداشته باشند، امکان ناکامی تعداد زیادشان وجود دارد.

شش. تعدد کاندیداهای جوان نیز آرای حامیان نامزدان جوان را پرکنده و تقسیم خواهد کرد و شانس برنده شدن شان را کاهش خواهد داد. جوانانی‌که فقط برای کاندیدا شدن اقدام می‌کنند و از برنده شدن خود اطمینان کمتر دارند، باید از کاندیدا شدن حذر کنند و در حمایت با جوانان شایسته دست به کار شوند. اگر جوانان بتوانند در میان خود یک اتحاد ولو نسبی به وجود بیاورند تا بتوانند با شخصیت‌های موثر کنار بیایند و تعدادی از جوانان پاک و شایسته را به کرسی پارلمان برسانند، بدون شک برای آیندۀ کشور کار سودمندی انجام داده اند.

در اخیر به نامزدان جوان ولسی جرگه پیشنهاد می‌کنم که برای مدیریت مبارزات انتخاباتی از دقت بیشتر کار بگیرند و کتاب "مدیریت انتخابات" نوشته دکتر فرج الله رهنورد و نعمت الله مهدوی راد را مطالعه نمایند.