-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه

این است یک نشانه ای منحوس حکومت غنی- عبدالله

فحاشی معاون امور دانشجوی دانشگاه هرات
پیام یک شهروند شاکی

سلام برادر عزیز امروز رفتم که ترانسکرپ نمراتم را از دانشگاه بگیرم کارم را باید اول از نزد قاهره رسولی آغاز می کردم وقتی که به شعبه اش مراجعه کردم ورقه درخواستی ام را نزدش بردن پس از چند دقیقه نفر دم شعبه اش مرا صدا کرد که خانم قاهره برایت کار دارد. همین که به شعبه اش داخل شدم به گپ گنده گفتن به من شروع کرد که تو را کدام پدرنالت فارغ کرده تو چرا این واژه ها را استفاده کردی و این ها را از کجا کردی من اینها را اصلا به رسمیت نمی شناسم.
گفت برو تا زمانی که تو از این واژه ها استفاده کنی من به تو ترانسکرپ نمیدم.

من هم نا امید بیرون شدم بخدا قسم اگر برایت دروغ بگم برار حاضرم ۳ نفر شاهد گپ مرا تایید کند. در ضمن اگر نشر کردی به هیچ وجه هویت من را افشا نکنی.

قاهره رسولی معاون دانشگاه هرات به یک جوان فارسی زبان: “زبان کثیف تو را نمی فهمم! برو پشتو یاد بگیر و باز بیا که کارت را بکنم!“

محمد فرهنگدوست هروی