-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۵, شنبه

هرگاه نیروهای نظامی وابسته به جنرال دوستم فاریاب را از یک توطئه سقوط نجات ندهند، فاریاب از دست می رود.