-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۴, جمعه

عمر داوود زی: حکومت باید از «خط سرخ» نگذرد


اشاره: گروه ارگ، نسبت به برگزاری شفاف انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری پای بندی ندارد.تک محوری های لجوجانۀ گروه دکترغنی به هدف استمرار قدرت ( دراوج بی پروایی به مطالبات احزاب و رهبران سیاسی) سخت خطرناک شده و اگر متوقف نشود، شورش عمومی را کلید خواهد زد.

 هیچ حکومتی- حتی ادارۀ طالبان- تا این حد به اعتراضات و واکنش های قانونی مردم به طور یک جانبه خودش را به کوری نزده بود.

اکنون نگرانی ها به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی شده است. متحدان بین المللی افغانستان به این نتیجه رسیده اند که در هر حالت باید یک حکومت همه شمول وجدید تأسیس شود که هیچ شخصیت و نیروی سیاسی در حاشیه قرار نگیرد. این تئوری، قبل ازین، به وسیله محمد عمر داوود زی- از سیاستگران حاضر در باشگاه سیاسی «شورای حراست و ثبات» با این سرخط اعلام شده بود که حرکت حکومت برای ادامۀ حیات سر از  تاریخ۲۰ میزان سال جاری، حرکت به «خط سرخ» خواهد بود. 
داوودزی و دکترانورالحق احدی مکرراً نسبت به نیات حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی ابراز شک و تردید کرده بودند؛ اما اخیراً انتباه داده اند که حلقه دکتر غنی قصد دارند پروسه انتخابات ریاست جمهوری را درانحصار خود گیرد. داوود زی از «عکس العمل» شدید ( درصورت روی گردانی از قانون اساسی) علیه حکومت خبر داده است.