-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۱, جمعه

روزنامه  اومانیته
انفجار هزینه های  نظامی بیانگر نقش کلیدی است که ترامپ برای نیروی مسلح در نظر گرفته و می خواهد دیپلماسی نظامی را جایگزین دیپلماسی سیاسی کند. هدف از این استراتژی ترامپ تثبیت و تقویت هژمونی قدرت نظامی (فوق العاده) در دو جهت سیاسی و اقتصادی پایه گذاری شده است. افزایش بودجه نظامی صرفا برای توسعه سلاح های هسته ای کوچک در میدان جنگ و استفاده از آن "برای اولین بار" است . بعلاوه استخدام25900  نیروی اضافی سرباز،  افزایش 800 درصد تولید پوسته 155 میلمتری  که نیروهای دریائی را تجهیز میکند . چین و روسیه  آگاه از این استراتژی ترامپ در پی تقویت هژمونی کوتاه مدت منطقه ای خود هستند. آیا سیاست های ترامپ و آمادگی چین و روسیه یک جنگ بالقوه   را به یک جنگ بالفعل اجتناب ناپذیر تبدیل خواهد کرد؟