-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۳۱, پنجشنبه

پاکستان همه را توبه خواهد داد.

به گزارش اندیان اکسپرس، آلیس ولز معاون وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی گفت که پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره از خود قاطعیت نشان نداده است.  او این ارزیابی را تایید کرده است که پاکستان به علت آن که پناه گاه تروریزم است، بزرگ ترین مشکل در برابر افغانستان شمرده می شود.
وی گفت با آن که ما گام های مثبتی را از سوی پاکستان شاهد هستیم اما ارزیابی ما این است که به اقدامات پایدار و قاطع از پاکستانی ها ضرورت است تا اطمینان حاصل کنیم که طالبان به عنوان عامل تهدید علیه صلح، مساله را جدی تلقی کرده باشد.