-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه

صلح بدون عدالت، جنگ است

صلح ناگهانی که طراحی شده، حکومت کابل را مطلق خلع صلاحیت کرده است. تصاویر مشعر اند که نفرات طالب هیچ از ماجرا سر در نیاورده اند. مردم نیز نمی دانند که قضیه از چه قرار است. سیاسیون و دولتی ها برای حفظ خود شان راه و چاره می پالند. بین نیروهای ضد طالبان و طالبان، یگانه حائل فقط همین دولت بود. اکنون حائل در حال از بین رفتن است. صلح بدون عدالت قابل اجرا نیست. پاکستان وامریکا الزامی برای تحقق عدالت درافغانستان ندارند. الزام آن ها رسیدن به اهداف خود شان است. بنا برین، آتش بس کنونی مثل یک تارخام است. شعله ای است که به آسانی به انبار باروت پرتاب می شود.