-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۰, یکشنبه

احمد کسروی: فردوسی بزرگ سی سال زحمت کشید تا زبان فارسی را زنده نگهدارد اما مردمان امروز در آرامگاه او فاتحه عربی می خوانند.