-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۱, دوشنبه

احمد رشید: آتش بس، تصمیم یک جانبه شورای کویته بود

طالبان ابتکار جنگ را در دست دارند و ازین امتیاز خویش صرف نظر نمی کنند.
احمد رشید ژورنالیست معروف پاکستانی در مقاله ای متشر شده در سایت الجزیره نوشته است که آتش بس سه روزه، رهبران طالبان را با چالش های کلانی مواجه خواهد ساخت؛ این اقدام مشکوک درحالی صورت گرفت که آنان می توانستند با فرماندهان میدان جنگ درین باره مشورت کنند؛ در عوض، شورای کویته به تنهایی درین زمینه تصمیم گرفته است. گذشته ازین، طالبان درسراسر کشور درحالت تهاجمی بوده و ابتکار جنگ را در برابر اردوی ملی افغان در دست خود دارند. بنا برین دلیلی وجود ندارد که آن ها از برتری خویش درین زمینه انصراف کنند. 
احمد رشید انگیزۀ آتش بس یک جانبه دکترغنی را درین می داند که اوضاع جنگی در افغانستان ساعت به ساعت رو به وخامت بوده و دولت مناطق بیشتری را از دست می دهد. وی می گوید که امکان برگزاری گفت وگوی مستقیم بین طالبان و دولت کابل اندک است؛ زیرا تشکیلات طالبان بین قوماندانان اثر گذار در میدان جنگ تقسیم شده است.