-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۰, یکشنبه

تروریزم به اصل خود بر می گردد و سیه رویی به مدافعان شهری می ماند

تروریست های طالب سه روز عید را آتش بس اعلام کرده اند؛ اما تا رسیدن عید، سهمیه قتل و کشتار خود از صفوف اردوی ملی و پلیس را پوره می کنند. خالیگاهی که در روز های عید به وجود می آید، پیشاپیش پُر می شود. یکی از محسنات این آتش بس طالبان این است که چهره طرفداران پنهان طالبان در شهر ها و در میان تحصیل کرده ها را که در شهر ها زنده گی دارند؛ بیش از پیش فاش کرده است. کسانی به دفاع بر آمده اند که اصلن باور کردنی نیست!