-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۰, یکشنبه

حنیف اتمر گفته بود که با پاکستان در باره صلح در افغانستان به موافقه رسیده است. یافته های تازه مشعر اند که چهارچوب توافق عمومی با پاکستان به وجود آمده است. این چهارچوب نخست در سطح روابط بین امریکا و پاکستان ایجاد شده است.