-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۳۱, پنجشنبه

بازنده گان قاعدۀ بازی

نوشته ای جذاب و دقیق از قلم عصمت الله راغب

شما قضیه بلخ و ارگ را دیدید و شنیدید از آغاز تنش ها تا پایان که استاد عطا و حرف هایش داغ ترین سوژه خبری برای همه رسانه ها بود و هر روز به نشانی ارگ پیام های تازه و هشدارهای بلند و بالای داشت اما در مقابل از جانب حکومت کابل تنها کسی که باید حرف های استاد عطا را پاسخ می داد "منیره یوسف زاده" از جایگاه یک سخنگو بود و ارگ مخاطبش را خیلی کوچکتر از آن معرفی می کرد که خود واکنش داشته باشد و سرانجام بدون اینکه غنی و دیگران به صحنه بیایند "یوسف زاده" برنده میدان شد و از سهم خودشان به خودشان هدیه داد. 
همینطور امروز برای همه فریادهای افراد وابسته به حوزه ی مقاومت تنها شاه حسین مرتضوی کافی است که برای همگان در همه عرصه ها مخاطب نویسی کند و با کنایه های تلخ همه را به ریشخند بگیرد. غنی برای افراد غیر از خود عبارت جالب را خلق کرده است "باختگان قاعده بازی" پس در زیر مجموع این عبارت هیچ فردی پیدا نمی شود که غنی آن را به عنوان یک مخاطب احترام کند و به انتقادات و پیشنهادات شان تمکین نماید. 

از سویی دیگر امروز غنی برای همه ی این باختگان از منبر مسجد تا منبر ارگ افراد تربیه شده دارد که حتی حاضرند فراتر از مخاطبان غنی در افغانستان با بهای اندک از آدم تا خاتم مخاطب نویسی کنند.