-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۳, چهارشنبه

تبسم های یک زن زیبا، اشک های کیف ( بکسک) پول است. (ضرب المثل ایتالیایی)
ترس از احتیاجی، بدتر از خود احتیاجی است. (ضرب المثل پولندی)