-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۷, پنجشنبه

وزیردفاع قطر: ما خواستار عضویت در ناتو هستیم.
ناتو: مطابق قانون مصوب ۱۹۴۹ تنها کشورهای اروپایی می توانند به عضویت ناتو در آیند!