-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۵, سه‌شنبه

استعفای مرموز اکلیل حکیمی در آستانۀ انتخابات جنجالی

اکلیل حکیمی مثل دکتر سپنتا یکی از شاهدان عصر کرزی است. فصل بعدی ماجرا در راه است. 


اکلیل حکیمی نفر خاص در تیم حامد کرزی، درست در آستانۀ انتخاباتی جنجالی، ناگهان به استعفا سوق داده شد. وزارت مالیه در تمویل و اجرای مالی طرح های تقلب از حساب های شناخته و نا شناخته، زبان زد خاص و عام است. اکلیل حکیمی اشاره کرد که شخص دکترغنی بارها اذعان کرده است که حامد کرزی یک زعیم ملی و حلقه پیوند میان تمام مردم افغانستان است.

اکلیل حکیمی مجلسی مستمر و متشکل از تشکرات پیوسته راه انداخت و از تمام «جناب» ها و «جلالتمآب» های خود خوانده و ساخته گی، جامعه جهانی و همچنان فامیل و خانمش - سلطانه، دخترانش، خواهران و برادران خودش، از تمام قدمه های اداری از دریور تا کاتب «ابراز امتنان» کرد.  معلوم نشد که ایستگاه بعدی جناب عالی کجا است. درین باره چیزی از زبان وی شنفته نشد!
اکلیل به همه منسوبان وزارت مالیه و تلویحاً به رقبایی که او را به حاشیه رانده اند ماهرانه کارخانه گی داد و گفت که از امروز تا شش سال بعد «سال بسیار زیاد مهم است.» زیرا کمک های جهانی پاینده نیست. اکلیل به رویداد های توازن شکن سیاسی و امنیتی در قرن نوزده یاد کرد که از هر نگاه صائب بود. مهم ترین برش سخنان اکلیل، اشاره سربسته و هشدار آمیز به سیاست دکترغنی در مورد صدمه زدن به توازن سیاست خارجی ( اشاره تلویحی به پیوستن به سلطان ریاض در جنگ ایران- عربستان) بود که در زمان کرزی به قوت حفظ شده بود.
اما اکلیل دم نقد زبان در دهان نهفت و اندرین باب چیزی نگفت که چرا استعفا کرده و یا آیا احتمالن به استعفا وادار شده است؟
از سپاسگزاری های ردیف شدۀ اکلیل بوی بازگشت مجدد دریک زمان دیگر می آمد. این ماجرا ظرف روز های آینده فاش خواهد شد.