-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

کج وکور ترین طنز غم انگیز این هفته

به مجمع بیکاران دکترعبدالله یک نفر دیگر هم اضافه شد.

علی‌احمد عثمانی وزیر پیشین وزارت انرژی و آب، به‌ عُنوان مشاور ارشد ریاست اجرائیه تعیین گردید.
اشاره: عثمانی به عبدالله در باره چه مشوره خواهد داد؟ مدیریت استراتیژیک برق و انرژی که در دست دکترغنی است. هی هی... ازین همه مشاوران، کدام یکی مشوره ای کارساز به عبدالله داده است که ظرفیت و کارنامه او را به افلاک برده باشد؟ کار ها مجموعه پروژه های علمی و حرفه ای اند که تحت نظر دکترغنی بررسی و اجرا می شوند. عبدالله نه از آن ها مطلع می شود و نه کسی او را مطلع می سازد.
اعلام یا مسکوت گذاشتن مشاوریت عثمانی کمترین ارزش اداری و سیاسی ندارد.