-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

میکانیزمی که دکترغنی برای مذاکره یا صلح با طالبان در پیش گرفته، باعث اختلافاتی رو به افزایش در سطح دولت، احزاب سیاسی و جنرالان اردو شده است. برخی جنرالان اردو به این نظر اند که این شیوه نتیجه ای را که انتظار می رود، به دست نخواهد داد.