-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

تاریخ هر زمان، زبان خود را کشف می کند

سر می دهیم، سنگر نمی دهیم، شعار جذاب میهن پرستان چهل سال اخیر بود. عزیزالله کاروان، افسر طالب کُش این شعار این چنین اصلاح کرد:
سر نمی دهیم
سنگر هم نمی دهیم
سر دشمن را می زنیم
سنگرش را می گیریم.