-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۳۱, پنجشنبه

آلیس ولز معاون وزیرخارجه امریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی در محضر کنگره امریکا اظهار داشت که هند در برگزاری کنفرانس های بازرگانی نقش عمده به دوش داشته  و ازین رو، شرکت های علاقه مند به سرمایه گزاری در افغانستان از طرح های هند الگو بگیرند. وی گفت که ما شاهد حمایت هند از افغانستان هستیم. آن ها فراهم آورنده و زمینه ساز کمک ها هستند و میزان کمک های شان به افغانستان تا سال ۲۰۲۰ به سه میلیارد دالر بالغ خواهد شد. 
آلیس افزود که کابل از حمایت های هند و همچنان از همکاری های راهبردی هند به افغانستان استقبال می کند. او گفت که امریکا در رابطه با افغانستان با هندی ها کار می کند.