-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۸, جمعه

دکتراحدی: کمیسیون انتخابات اصلاً مستقل نیست

 انورالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان در برنامه «مناظره» گفت: کمیسیون انتخابات اصلا مستقل نیست. کمیسیون انتخابات شدیدا تحت تاثیر قوه اجرایی و رییس جمهور است و متاسفانه تخلفاتی را که رییس جمهور در قسمت قانون کرده است کمیسیون انتخابات آنها را توجیه می کند. از این واضح تر دیگر تخلف و تقلب وجود ندارد. کسانی که از این کمیسیون برکنار شده اند روندش مطابق قانون نبوده است و کسانی که تازه هم آمده اند مطابق این حکم نبوده است. اگر اینطور باشد که هرکسی را که رییس جمهور لازم دانست از لیست باقی کاندیدها تعیین کند یا خودشان هر کسی را که می خواستند بیاورند پس بهتر است که هیچ قانون انتخاباتی وجود نداشته باشد. همه چیز را برای رییس جمهور بگذارند. 

وی، در ارتباط با توجیه کردن کمیسیون انتخابات از کارهای رئیس جمهور در مورد انتخابات شاکی بوده و می گوید: به عقیده من این مشکل کلانی است که فقط در این دوره نیست. بلکه در دوره های قبلی هم ریاست جمهوری به صورت مکرر در امور انتخابات مداخله کرده است و دایر شدن انتخابات شفاف را بسیار مشکل ساختند و متاسفانه طوری که معلوم می شود این روند دوام پیدا می کند و ما هم بالاخره به یک حالتی می رسیم که وقت کم داریم و مجبور می شویم چیزی را که ایجاد شده است قبول کنیم.
متاسفانه ما بدیل دیگری برای آن نداریم. بدیل دیگر این است که انتخابات برگزار نشود و یا انتخابات به تعویق بیفتد و ما طرفدار به تعویق انداختن انتخابات نیستیم. شک داریم و به این کمیسیون اطمینانی نداریم اما امید داریم که در نتیجه همکاری با کمیسیون انتخابات بتوانیم برخی مشکلاتی که وجود دارد را حل کنیم.