-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه

وضع مشکوک و غیر عادی در کشور

اوضاع جاری در کابل و سراسر کشور همزمان با سرازیر شدن موجی از طالبان به داخل شهر ها و محلات تحت کنترول دولت، همه را ( به شمول مقامات ارشد دولتی) وارخطا کرده است. سناریو منظم ترتیب شده اما در تطبیق منظم و موفقانه آن هیچ ضمانتی نیست. افغانستان سرزمین برهم زنندۀ سناریو هاست.