-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۹, شنبه

بعد از دفن خاموش مبحث دیورند، نوبت به کشانیدن طالبان به محور قدرت کابل رسید

سپردن کامل مناطق قبایلی آنسوی دیورند به حکومت پاکستان از سوی امریکا، انگلیس و افغانستان و خموشی غیر قابل تصور حکومت کابل، یک تحول نادر و غیر قابل باور برای بسیاری از ناظران بود.
 سپردن تدریجی قدرت عمده برای طالبان در تشکیلات دولت کابل که بخشی از سیاست صریح اسلام آباد در رابطه به نحوۀ ایجاد حکومت در کابل بوده است، بخش مهم دیگری از همان توافقات قبلی است.
تبدیل طالبان به مولفه اصلی حکومت داری در افغانستان، از خواسته های اصلی پاکستان است که می خواهد برای همیشه از مسیر افغانستان خاطر جمع باشد. دیوار کشی علیه نفوذ هندوستان. با این حال، طرفداران لوی افغانستان نیز به مقاومت خود ادامه خواهند داد؛ این جنبش هیچ گاه نخواهد مُرد و بحث سرحدات دیورند همچنان به عنوان ابزار همیشه حاضر فشار سیاسی علیه پاکستان از سوی سیاست مداران افغان باقی خواهد ماند. دست کم در دوره های انتخاباتی، هر کس سعی خواهد کرد این بیرق را به شانه بگیرد.