-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۵, سه‌شنبه

امرالله صالح به حکمتیار: چرا صد ها روشنفکر پشتون را در پاکستان ترور کردی؟

در پاسخ به اتهامات گلب الدین حکمتیار گلب الدین حکمتیار در یک سخنرانی که محل آن معلوم نیست به مسایل مختلف پرداخته و از آنجمله بدون ذکرنام ولی با مشخص ساختن من گفته است که این شخص هشتاد هزار پشتون را به زندان انداخته و از کار خویش با قباحت فخر میکند. اشاره ای او به مصاحبه ایست که سالها قبل وقتی دردولت بودم با سی بی آس امریکا داشتم و وقتی از من پرسیده شد که از تروریست ها نمی ترسم در پاسخ گفته بودم که نه تنها که هیچ ترس ندارم بلکه از مبارزه ام در برابر این گروه های جهل و وحشت همیشه افتخار کرده و افتخار میکنم. موقف من اکنون که وظیفه دولتی ندارم نیز فرق نکرده است و هیچگاه فرق نخواهد کرد. 
اما پاسخ من به اتهام حکمتیار این است که :
اول ارقام داده شده ات مسخره و بی اساس است. دوم اینکه نه تنها من بلکه طرف ما هیچگاهی با هیچ قوم افغانستان از نام و نشانی زبان و قوم درگیر نبوده و نخواهیم بود. سوم اینکه هنوز جنوب افغانستان از لوث تروریست ها پاک نشده بود که حامد کرزی ریاست اداره دولت را عهده دار شد. چهارم اینکه اگر واقعا دل تو به قوم می سوزد و اگر واقعا تو خودت را مدافع حقوق و مدافع منافع پشتون ها و مدافع عزت آنها میدانی این چند کار را انجام میدادی بهتر میشد. 
قبل از تسلیم شدن به پروسه صلح از امریکایی ها و دولت افغانستان میخواستی که لیست تمام تروریستان زندانی شده را از سال ۲۰۰۱ الی آمدن تو به کابل برایت میدادند . ایکاش این شرط اساسی و بنیادی تو می بود. به این ترتیب برای خودت جایگاه سیاسی برای دفاع از حقوق آنها که از نظر تو تمام پشتون اند ایجاد میشد و ارقام ات مسخره و بی اساس نمی بود. ای کاش همین انتقاد را از دولت پاکستان که زندان هایش پر از فعالین پشتون است نیز انجام بدهی. ایکاش صد ها فعال افغان ملت را به دستور آی اس آی در پاکستان نمی کشتی. در آن زمان که هیچ دستور آی اس آی را تحلیل وتجزیه نمیکردی چه جفا که در حق روشنفکران پشتون به خاطری که آن ها بهتر از اسلامیست ها منافع کشور را درک میکردند نه کردی. مگر قاتل سید شمس الدین مجروح حلقه تروریست بخش استخبارات تو نبود. مگر مجروح به غیر از عزت افغانها و بخصوص اعاده قدرت میانه رو های پشتون دنبال چه بود ؟ کتاب پیتر تامسن را بخوان. به نقل از آی اس آی نوشته است که وقتی کودتای تنی ناکام شد طرح آی اس آی این بود که کابل به خاک یکسان شود و مجبور به تسلیمی شود. همه رد کردند به غیر از شخص خودت و اسم این طرح تنی دو نام داشت. مگر تو برخلاف داعیه عزت محور افغانها که میخواهند ادعای آبایی خود بر خاک های از دست رفته خویش را حفظ کنند خواهان اذغام افغانستان زیر اداره اسلام آباد به نام کانفدراسیون نشدی . من به عنوان فرزند این خاک هیچ لکه ای را در جبینم نمی بینم و لکه ترور هیچ شخصیت افغانی بر کارنامه هایم نیست. اما تویی که حتی تصویر شهید برمکی خواب را از جشمانت دور می سازد و با عکس بی جان او با سلاح به مجادله بر میخیزی. اگر پشتون عذاب کشیده و یا میکشد بخاطر این است که تو و امثال تو بر آنها لقب تروریست را تحمیل کردید نه من. رنج پشتون قسما این است که تو از تبار آنهایی و او بخاطر کارنامه های تو مورد طعنه قرار میگیرد نه بخاطر کارنامه های من.