-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۷, پنجشنبه

بازی قبل از شروع، شکست خورده است

ارگ، دو هزار نفر دیگر را در آستانه بحران انتخاباتی از زندان بیرون می کند تا در اسرع وقت، به بهانه خراسان طلبان و منکران افغانیت و  اسلامیت به جان رقبای قدرت بیاندازد.