-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱, جمعه

آتش بس سه ماهه، راه گشای یک وضعیت جدید خواهد بود.محمدعمر داوودزی:
 اشتباه بزرگ دولت کنونی این بود که براساس فارمول سهمیه ۵۰-۵۰ سکتور های امنیتی را «سیاسی» ساخت.
 مقامات پاکستان اعلام داشته اند که گفت وگو های مستقیم سیاسی بین حکومت و طالبان عنقریب دریک مکان دیگر آغاز خواهد شد. درین میان محمد عمر داوود زی چهره متنفذ در دولت حامد کرزی، که در مذاکرات مهم قبلی با طالبان مشارکت داشته است، بدین نظر است که انفاذ آتش بس سه ماهه، راه گشای یک وضعیت جدید خواهد بود.

 این درحالی است که موقعیت سیاسی طالبان علی رغم ایجاد جزایر جنگی پس از نخستین آتش بس سه روزه، درز برداشته و در شرایطی قرار گرفته اند که بین تکتازی وانزوا و پیروی از اجماع منطقه ای و داخلی باید یکی را انتخاب کنند. 

آقای داوودزی گفته است که آتش بس سه ماهه فرصت بیشتری برای گفت و گو های جامع تر فراهم می کند. او پیش ازین تصریح کرده بود که وظیفۀ دولت است که برای جنگ آماده‌گی داشته باشد و پروسۀ صلح را شدت و وسعت ببخشد.

آقای داوود زی که یکی از نامزد های احتمالی برای ریاست جمهوری در انتخابات ۲۰۱۹ به شمار می رود، یکی از عوامل عمده تشدید درگیری را «سیاسی‌سازی» رهبری نیروهای امنیتی بر می شمارد. وی درمصاحبه های خویش تصریح کرده است که اشتباه دولت کنونی، شامل کردن فارمول ۵۰-۵۰ در سکتور امنیتی کشور بود.  اکنون، دولت از دو جناح تشکیل شده، وزارت دفاع را یک جناح گرفته و وزارت داخله را جناح دیگر، این یک اشتباه دولت بود.

 داوود زی بدین نظر است که وضعیت موجود آن طوری که اراکین دولت دو قلوی کابل ادعا می کند، «میراث» زمان حامد کرزی نمی باشد. وی می گوید که در سالیان حکومت داری کرزی همه بخش‌های افغانستان از حالت صفر بازسازی شد و دولت قبلی بهترین سازمان دفاعی و امنیتی را به حکومت بعد از خود تحویل داد.