-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۵, سه‌شنبه

آی اس آی علیه ارگ دو باره صدا بلند کرد

پاکستان هنوز از خدمات حکومت کابل راضی نیست.
روزنامه دولتی پاکستان آبزرور، در تازه ترین گزارش خود، حکومت کابل را به استاندارد های دوگانه در برخورد با دسته جات تروریستی متهم کرده است.

 این درحالی است که تیم ارگ به تشویق امریکا و انگلیس، و شله گی های افراطی عناصر مشکوک در سطح داخلی، در سه اقدام خطیر، ( سکوت تاریخی دربرابر بستن پروندۀ مناطق قبایلی، آماده گی انتقال قدرت به طالبان و کشتن رهبر تحریک طالبان پاکستان) تقریباً منافع ملی افغانستان را فرش قدم های آی اس آی کرده است. 

موضع گیری تازه پاکستان نشانگر آن است که افغانستان در نهایت باید رسماً به عنوان بخشی از منافع حیاتی پاکستان به رسمیت شناخته شده و امورات مملکت مستقیم تحت نظر آی اس آی پیش برده شود.

پاکستان به برخی عناصری در حکومت کابل اشاره کرده که دست اندرکار ایجاد تنش بین دو کشور اند. در شرایطی که کار نیروهای ضد  طالبان و پاکستان تقریباً ( البته دم نقد) یکسره شده است؛ این عناصر مخرب کی ها اند؟ عنصر مخرب که در حکومت صاحب صلاحیت باشد دیگر به چشم نمی خورد. این بهانه سازی های اپراتیفی و روانی برای آن است که موضوع نظارت کامل وبی قید و شرط آی اس ای در مدیریت افغانستان درافکار عمومی نهادینه شده و درمرحله بعد، شکل قانونمند به خود اختیار کند. شکست این طرح حتمی است.