-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۷, پنجشنبه

انگلیس چه چیزی را نمی داند که از زبان دکتر عبدالله بداند؟!

بنده در حیرت هستم که دکترعبدالله در جریان ضیافت خوری در لندن، با نخست‌وزیر بریتانیا، شاهزاده چارلز ولیعهد، بوریس جانس وزیر امور خارجه، پینی‌لوپ ماری موردانت وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا، مارک لنکستر وزیر دولت در امور قوای مسلح بریتانیا، مارک سیدول مشاور امنیت ملی بریتانیا و تعدادی از مقامات ملکی و نظامی این کشور چه خواهد گفت که آن ها از آن بی اطلاع باشند؟

انگلیس رابطه تجارت محور با افغانستان ندارد که محتاج بازار کم رمق ما باشد؛ و تا دیر نشده، بازار را از طریق عبدالله بقاپد! یا ( به غیر از مواد مخدر) به تولیدات سود آور این خطه چشم دوخته باشند. بازار مواد مخدر در دست عبدالله و غنی هم نیست.

او را طلبیده اند تا حدود اربعه و شرط و شرایط ساختار دولت انتصابی آینده را که از حالا در دستور کار قرار گرفته، به او تفهیم کنند و استقامت های مأموریت وی ابلاغ گردد. امور یک دستگاه صرفاً همسو با سیاست های بین المللی را تنظیم می کنند. عبدالله هم از خدا همین را می خواهد. هیچ نکته ای دیگری وجود ندارد. قطعاً وجود ندارد. فرهنگ انتخاباتی قصداً شکست داده شده و بازسازی استبداد کم وبیش بر پایۀ فارمول های قدیمی آغاز شده است. چیزی را که از آن مطمئن نیستند این است که از زیر پوست این بیشۀ ساخته گی ممکن است پلنگی سرا پا غیظ سر بردارد.