-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۸, جمعه

تیم کرزی با همه معامله گری ها و تقسیم هنرمندانه قدرت بین جناح های همرنگ خودش، هیچ گاه از حربه قوم ستیزی ( آن چنانی که تیم حاضر به آن توسل جسته) علیه گروه ها و اقوام کمر نبست. هیچ گاه نفرات پیش جنگ نیابتی را به عنوان سخنگو ماموریت نداد که مانند مثلا مرتضوی تیغ کشی قومی را در بدل یک ماه معاش عاشقانه به عهده گیرد.  حال برای تشکیلات دولتی که در آینده می آید، یک میراث شوم بر جا می ماند. دولت آینده تا مدت های مدید ( اگر اراده داشته باشد) مشغول کثافت زدایی از میراث غنی- عبدالله خواهد بود.