-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۸, دوشنبه

رحیم الله یوسفزی ژورنالیست معروف حوزه پشتونخوا در گفت و گو با خبر گزاری اناتولی ترکیه گفته است که با کشته شدن ملافضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستانی، این سازمان که پیشاپیش به چهار شاخه جداگانه منشعب شده است، به طور کامل با شکست رو به رو شده است.